Våra utmärkelser

  • Sture™ erhöll 2008 utmärkelsen ”Årets Företagare” av Järfälla Kommun, Stockholms största norrortskommun, samt Företagarna region Järfälla.

Utmärkelsen tilldelades Stures VD, Lars-Erik Sandberg, den 3 april 2008 i samband med Järfälla Kommuns FöretagarFrukost.

Juryns motivering löd:
”Lars-Erik Sandberg har med skicklighet och mod tagit Sture™ från innerstan till Järfälla för att bygga Sveriges modernaste expoanläggning och har därmed satt Järfälla på kartan. Genom ett upparbetat förtroende från nationella såväl som internationella varumärken har Sture™ vuxit till ett av Sveriges största företag i sin bransch.”