Stures villkor och avtal

Våra allmänna villkor
Samtliga våra offerter är tydliga och detaljspecificerade med vad som ingår. Våra allmänna villkor utgår från Expoförbundets EXPO2006 Allmänna villkor.

Samarbetsavtal
För att underlätta närmare samarbeten tecknar vi gärna samarbetsavtal där samtliga villkor framgår. Syftet med detta är att fördjupa och formalisera samarbetet; fastställa tydliga villkor samt etablera förutbestämda rutiner, ansvarsfördelningar och tillvägagångssätt som effektiviserar arbetsflödet hos bägge parter.

Kvalitets- och leveranssäkring med ledningssystem
För att uppnå optimal kvalitets- och leveranssäkring har vi utarbetat ett eget internt ledningssystem som säkerställer arbetsflödet. Alla projekt läggs in och lagras i vårt intranät och vårt skräddarsydda och branschunika projekt- och affärssystem från Visma Business. Här lagras all historik, offerter, ordrar, ritningar, original, mailkorrespondens, fakturor osv. Status, checklistor, uppföljning, kostnadskontroll och tidsredovisning är likaså kopplat till varje enskilt projekt i vårt affärssystem. Allt för att säkerställa maximal kontroll på det vi levererar så att ni får bästa tänkbara slutresultat.