CSR

Corporate Social Responsibility. 

Socialt och etiskt ansvarstagande är av stor vikt för oss som företag. Som ett led i detta har vi därför upprättat en komplett CSR-policy. Denna omfattar dels vårt miljöledningssystem och dels en uppförandekod för vår verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att dokumentera hur denna tillämpas och ställer även motsvarande krav på leverantörer.

Vår CSR-policy omfattar även ett program för årligt ekonomiskt stöd till ideella organisationer.
Under 2015 har Sture™ valt att ge ekonomiskt bidrag till följande organisationer och kampanjer:

Sture™ stödjer följande hjälporganisationer