Om Sture™

Mässmonter, event, display eller showroom? Sture™ skapar kreativa och kundanpassade miljöer, exponeringslösningar och mötesplatser som lyfter fram ert varumärke, image och budskap. Kombinerat med ytterligare mertjänster och aktiviteter skapas bättre lönsamhet och genomslagskraft i er marknadsföring.

Med ledord som trygghet, kreativitet, kvalitet och resursstyrka utgör vi en komplett samarbetspartner och totalleverantör. Sture™ erbjuder alltifrån konceptutveckling, strategi, design och projektledning till kostnadseffektiv inhouse-produktion, montage, logistik, hyrservice, mässutbildningar och kringarrangemang. Sveriges mest moderna anläggning för mäss- och eventproduktion står till ert förfogande.

Våra kunder utgörs av såväl välkända globala företagskoncerner som lokala småföretag, verksamma inom alla typer av branscher. Dessutom samarbetar vi, som produktionspartner, med många namnkunniga event- och kommunikationsbyråer.