Originalfakta printbredd > 2,5m

Originalfakta för print med större bredd än 2500 mm. Till exempel: storformatsvepor.

Samtliga våra priser för grafisk produktion avser print och produktion från komplett färdigt digitalt original. Kan ni inte själva göra kompletta original utför vi självklart originalarbete, layout, bildretuschering osv. Kontakta oss för aktuella timpriser.

Gör ni originalen själva kan ni här läsa om i vilka program, i vilken upplösning samt på vilket sätt vi önskar erhålla era original.

Viktig information om original

  • Gör en högupplöst PDF eller EPS med text i banor och logotyper och färgplattor i CMYK. Vi kan även ta emot Indesign- och Illustratordokument för PC. Inkludera högupplösta bilder och typsnitt i filen.
  • Montera utfallande motiv 10 cm utanför det slutgiltiga måttet.
  • Bifoga färgförlagor och layout. Platta färger anges i CMYK eller PMS.
  • Bilder bör vara i upplösning i rätt Dpi, enligt nedanstående faktaruta, i skala 1:1 och RGB-färg eller CMYK-färger.

Originalet kan levereras till oss via FTP, e-mail (max 20 MB), USB eller CD/DVD.
Om ni packar filerna så gör det med Winzip.

PDF eller EPS

Vi kan ta emot original som PDF eller EPS från såväl PC som Mac. Helst i programmen Illustrator, InDesign och Photoshop. Glöm inte att konvertera typsnitten till textbanor (vektor).

Ej att rekommendera

Word, PowerPoint och Excel är inte lämpliga program för att göra original i. Vi kan ta emot text-manus i Word och PowerPoint om vi gör originalen.

Layout och original

  • Arbeta så nära slutstorlek som möjligt. Om det inte går så försök med 50, 25 eller 10% skala. Tänk då på att dpi i bilderna måste ökas så de får rätt upplösning i det slutgiltiga 1:1 formatet.
  • Jpg-komprimering, använd så hög komprimering som möjligt då låg komprimering förstör bilderna mer.
Bildstorlek m2 Upplösning dpi Filstorlek MB
18040
26550
55075
104095
2035145
4029200
5027215
10022285
20018380
50014580