Lämna original

Läs igenom våra lathundar med originalfakta innan ni producerar era original.
Vi tar emot original på e-mail (max 20MB), USB, DVD/CD eller via vår FTP. Vänligen maila oss för inloggningsuppgifter till vår FTP-server.

Originalfakta printbredd under 2,5 m

Originalfakta printbredd över 2,5 m

Email:
  Ewa Vikenäs Israelsson
  Malin Sjöberg
  Louise Jernström