Archive for januari, 2017

bradstapeln16_start

Historia och framtid – en stadsdel förändras

Vår uppdragsgivare, fastighetsbolaget Areim, planerar bygga ett nytt landmärke på Kungsholmen i Stockholm där man i kvarteret Brädstapeln (TryggHansa-huset) kommer att öppna upp området, bygga på befintliga fastigheter med restauranger kontor samt en minigalleria. Sture™ fick förtroendet att rita, producera och installera den utställning som skulle informera boende i området och andra om projektet samt…

siemens start

Siemens köksutställning i Västerås

Året rivstartas med många förberedelser, exempelvis inför Automässan i Göteborg där Sture bygger inte mindre än sex stycken montrar. På Elon i Västerås har Sture ritat, byggt och installerat detta fina utställningskök.