Archive for november, 2012

persontrafik

Persontrafik 2012, Göteborg

Persontrafik 2012 arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg, 27-29 november. Mässan anses utgöra Nordens viktigaste mötesplats för kollektivtrafikbranschen. På årets Persontrafik står Sture™ bakom mässmontrar åt bl a Alstom, Modul-System Sweden, m fl. Se fler bilder  »  Persontrafik 2012  »

vattenfall

Produktion av showrooms och installationer åt Vattenfall, Holland

Under november har vi producerat flertalet specialmoduler och lösningar åt Vattenfalls showrooms i Holland. Under en massiv turné, som bl a förde oss till Amsterdam, Alkmaar, Buggenum, Arnhem, Hemweg, Leuuwarden, Schiphol Rijk, Utrecht, Velsen m m, utförde vi även samtliga installationer på plats. Projektet är ett samarbete med XperienceGroup / PS Communication. Se fler bilder…

Elmia

Elmia Subcontractor 2012, Jönköping

Elmia Subcontractor är en av Sveriges ledande marknadsplatser för svensk industri och underleverantörer. Arrangeras på Elmia-mässan i Jönköping, 6-9 november. På årets mässa står vi bakom koncept, design och totalproduktion av mässmontrar åt bl a Hanza och Aratron. Se fler bilder  » Elmia Subcontractor »